Đây là dịch vụ then chốt của VINAAI trong tương lai gần. Việc ứng dụng CNTT vào các hệ thống tự động hóa không còn là hiếm gặp trong thời gian tới. Các doanh nghiệp đều mong muốn giảm tối đa chi phí và tăng tối đa lợi nhuận kinh doanh bằng cách áp dụng công nghệ vào các dây chuyền sản xuất, tạo ra một hệ thống máy móc có khả năng tự động vận hành, ít phụ thuộc vào con người.

Hiểu rõ vấn đề này, VINAAI từng bước hoàn thiện đội ngũ, cơ sở hạ tầng phục vụ cho đội ngũ R&D nghiên cứu các sản phẩm có thể áp dụng đại trà cho các doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất.