LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN

Sắp xếp theo
Dây cáp A-B 50cm
MSP: 1T6F

20.000 đ

Mạch Wemos D1
MSP: OGUZ

98.000 đ

Arduino ESP8266 Wifi Shield
MSP: CBSW

120.000 đ

Motor Shield L298P
MSP: 70O4

120.000 đ

Mạch STM32F103C8T6
MSP: QRN2

280.000 đ

Arduino Promini LGT328P SSOP20
MSP: 55XW

98.000 đ

Mạch STM8S103F3P6
MSP: NTT3

86.000 đ

Arduino Micro
MSP: 7630049200159

590.000 đ

Arduino Mega 2560 Rev3
MSP: 7630049200067

1.050.000 đ

Arduino Leonardo with Headers
MSP: 8058333491141

610.000 đ

Arduino Due
MSP: 7630049200487

1.120.000 đ

Chuyển đổi USB3.0 sang RJ45
MSP: UR256

380.000 đ

Dây chuyển USB-C ra HDMI
MSP: MM273

650.000 đ

Dây chuyển USB-C ra VGA
MSP: MM274

580.000 đ

Thiết bị chuyển DP sang HDMI
MSP: MM137

350.000 đ

Hiện

Quên mật khẩu?

Hiện

Hiện

Nếu quên mật khẩu. Bạn hãy nhập địa chỉ email vào đây, mật khẩu mới sẽ được gửi đến email của bạn.

Về trang đăng nhập

Close