3D Animation

 

Công ty Cổ phần Trí tuệ Nhân tạo Việt Nam (VINAAI) cung cấp dịch vụ tư vấn và dựng phim 3D mô phỏng các tình huống dùng trong học tập và đào tạo.

Các sách hướng dẫn sử dụng bao gồm văn bản và hình ảnh ngày nay không còn phù hợp trong thời đại công nghệ số, đặc biệt là các phim mô phỏng 3D đã phát triển mạnh mẽ mang đến cho người học một cách nhìn trực quan, dễ dàng nắm bắt và hình dung được các tình huống xảy ra trong công việc liên quan của họ.

 

Các loại 3D mô phỏng VINAAI cung cấp:

  • Dựng phim 3D mô phỏng các sự cố liên quan đến an toàn điện
  • Dựng phim 3D mô phỏng các sự cố liên quan đến hỏng hóc động cơ xe máy, xe ô tô và các loại cơ giới khác
  • 3D trong ngành bất động sản, xây dựng