Chuyển đổi số

 

VINAAI cung cấp dịch vụ chuyển đổi mô hình hoạt động của doanh nghiệp truyền thống sang mô hình doanh nghiệp số. Chúng tôi tư vấn và từng bước đưa các công nghệ mới như Big Data, IoT, Cloud Computing áp dụng vào doanh nghiệp. Từng bước thay đổi phương thức điều hành, các quy trình làm việc và cả văn hóa công ty theo hướng tự động hóa, hiện đại hơn.

Các bước triển khai cho việc chuyển đổi số:

  • Thiết lập chiến lược số hóa doanh nghiệp – Văn hóa số doanh nghiệp
  • Xây dựng hạ tầng thiết bị và kết nối
  • Xây dựng chính sách
  • Xây dựng đội ngũ nhân lực vận hành hệ thống sau khi số hóa
  • Xây dựng hạ tầng lưu trữ cơ sở dữ liệu
  • Xây dựng các ứng dụng phục vụ cho quá trình chuyển đổi số