Lập trình di động

 

Lập trình di động là một trong những dịch vụ cốt lõi của VINAAI. Mobile là của tương lai và mọi thiết bị thông minh đều có thể được điều khiển thông qua mobile.

Thiết bị di động sẽ ngày càng thông minh hơn và kết nối nhiều hơn. Thiết bị di động kết nối với các thiết bị thông minh khác và sẽ là trung tâm điều khiển mọi thứ theo yêu cầu của chúng ta.

VINAAI cung cấp dịch vụ lập trình di dộng trên hai nền tảng chính là iOS và Android. Chúng tôi dùng công nghệ native code nhằm khai thác tối đa sức mạnh hệ thống của thiết bị, giải quyết ngay cả những yêu cầu phức tạp nhất của khách hàng.