Gia công phần mềm theo yêu cầu

 

Gia công phần mềm là một trong những lĩnh vực hoạt động chính của Công ty Cổ phần Trí Tuệ Nhân Tạo Việt Nam (VINAAI). Chúng tôi luôn hướng đến việc xây dựng một đội ngũ nhân sự tốt để thực hiện những dự án đặc thù.

VINAAI ưu tiên phát triển dịch vụ gia công phần mềm theo nhu cầu cụ thể của từng khách hàng. Các dự án gia công phần mềm của chúng tôi chú trọng giải quyết các nhu cầu đặc thù nhằm giải quyết những yêu cầu nghiệp vụ dù nhỏ chất cho mọi doanh nghiệp.

Công nghệ VINAAI sử dụng trong việc gia công phần mềm bao gồm: .NET, Python, Java, MySQL, MSSQL, Postgres. Khách hàng VINAAI phục vụ không chỉ giới hạn trong lãnh thổ Việt Nam mà còn mở rộng ra phạm vi các nước như: Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước trong khối Châu Âu.